Chào mừng quý vị đến với Cho Cuộc Đời Nở Hoa..

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 12 - A1 (E 7)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS KL1
Người gửi: Hà Quang Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:21' 02-07-2009
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô giáo
về dự hội thi giáo án điện tử môn Anh Văn
Năm học: 2008 - 2009
Trường THCS TT Kiên Lương 1
Kien Luong 1 Secondary School
Teacher: LIEU NGOC UYEN
Period:73
Unit:12 - Part: A1
UNIT 12
LET`S EAT !
Part: A1
Period 73
1. Warm up : Kim’s game
Period: 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period: 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
1.Warm up:
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
00
BACK
01
15
14
13
12
10
11
09
08
07
06
05
04
03
02
00
01
BẮT ĐẦU
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
11
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Kim’s game
1.Warm up: Kim’s game
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
peas
chicken
bananas
fish
oranges
apples
beef
carrots
milk
2. Presentation
*Vocabulary
spinach :
rau mâm xôi
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
(a) durian :
sầu riêng
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation:
*Vocabulary
(a )cucumber :
dưa chuột
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation:
*Vocabulary
(a )papaya : đu đủ
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation:
*Vocabulary
(to) like ≠
(to) hate : ghét
(to) smell :
ngửi , ngửi thấy
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation:
*Vocabulary
ripe (adj) ≠
green (adj):

Chín ≠ sống
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation
*Vocabulary
rau mâm xôi
quả dưa chuột
quả đu đủ
quả sầu riêng
ngửi mùi
Chín # sống
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
* Checking :Matching
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation:
*Vocabulary
Cucumbers
(C)
Spinach
(B)
Pineapples
(F)
Carrots
(E)
Mangoes
(G)
Durians
(A)
Papayas
(D)
1
2
3
4
5
6
7
*Make True (T) or False(F):
1. At the meat stall, Hoa’s aunt and Hoa bought
some pork.
2. They like beef.
3. At the vegetable stall, they bought cucumbers
and spinach.
4. Carrots are their favorite vegetables.
5. At the fruit stall, they bought some oranges.
6. They didn’t buy durians Because they hate them.
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2. Presentation:
* Key (T/F):
1. F
2. T
3. T
4. F
5. T
6. T
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
1
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. Practice:
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
TIẾP
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
Lucky Number
What did Hoa and her aunt buy at the market ?
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
Lucky Number
Does Hoa like pork ? How about her aunt ?
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
What meat would they like for dinner ?
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
Lucky Number
What are Hoa’s aunt’s favourite vegetables ?
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
What fruit did they buy ?
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
3. Practice:
* Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Why didn’t they buy a papaya and a pineapple ?
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
Period 73 Unit 12 : LET’S EAT ! * Part: A1
TRỞ VỀ
00
4. Production (Gap- fill in):
Yesterday, Hoa and her aunt went to the (1) ………. . First they went to the (2) ………stall. There was a lot of meat: chicken, pork and beef. But they only bought (3) ……..Next, they went to a(4) ……………stall. There were a lot of vegetables on (5)……… , they bought (6)…….. and cucumber (7) .….. they stopped at a fruit stall, both of them decided to buy (8)…………
ma
Avatar

CHÀO ĐỒNG NGHIỆP! GHÉ THĂM VÀ CHÚNG MỪNG NĂM HỌC MỚI, THẮNG LỢI MỚI..MỜI ĐỒNG NGHIỆP GHÉ THĂM...

1445756.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-avatar

 Xin chào cô : Nguyễn Thị Lâm Hải. Cô đóng gói chuyển cho tôi mục Trang thơ nhé . Chuyến ngay đi cô . Cám ơn nhiều .

Avatar

TVM xin gia nhập trang

 
Gửi ý kiến

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN TÂN MÃO 2011