Thông tin thành viên

489775.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lâm Hải
Giới tính Nữ
Website https://lamhaisn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Thường
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp huyện môn Ngữ văn,GDCD;sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp thành phố
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 622 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 130 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2533 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 250053 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN TÂN MÃO 2011